Home | Kontakt | Mapa stránok | Tlač
Chladiace systémy Frigosoft

O systéme

Prepravné chladiace zariadenie Frigosoft 2000 / 3000 / 4000

 Systém frigosoft znamená vždy čerstvé potraviny!

Chladiaci systém Frigosoft znamená mať  vždy čerstvé potraviny!

 

So zariadeniami Frigosoft 2000 / 3000 / 4000 udržíte schladené výrobky počas prepravy pri teplote presne takej akú potrebujete. Nemusíte sa obávať baktérií, enzýmov ani iných mikroorganizmov, Vaše potraviny na miesto určenia vždy prídu čerstvé.

 

 

Technická realizácia chladiacich zariadení Frigosoft

V prepravnom termicky izolovanom priestore je pod stropom inštalovaný výparník, prenášajúci teplo z prostredia do chladiaceho média. Kondenzačná jednotka je integrovaná zvyčajne v motorovom priestore.

Kompresor odoberá paru chladiva z výparníka, stláča ju v kondenzátore, kde sa skvapaľnuje a ochladzuje. Je poháňaný motorom vozidla pričom je umiestnený v motorovom priestore na originálnom držiaku (konzole) a ďalších komponentoch ako sú napínacie kladky a pod.

 

Ventilátory výparníka a kondenzátora sú poháňané batériou vozidla a preto nezvyšujú spotrebu pohonných hmôt.

 

Princíp chladenia

Celý cyklus je možné zhrnúť takto: para je kompresorom stláčaná do kondenzátora, tu je ochladzovaná a skvapalňovaná. Chladiace médium je vedené z kondenzátora k expanznému ventilu kde dochádza k zníženiu tlaku (expanzii chladiva – premena na plynné skupenstvo) a ďalej je vedené do výparníka, kde prijíma teplo z prostredia.

 

Teplota pod kontrolou

Pri vypnutí vozidla chladiace zariadenie automaticky ukončí svoju činnosť.

Udržiavanie nastavenej teploty je zabezpečené pomocou elektronického ovládania s presnosťou lepšou ako 0,5 % v celom rozsahu pracovných teplôt.


Zvolenú teplotu chladenia prepravného priestoru môžte nastaviť na ovládacom paneli elektronickej riadiacej jednotky umiestnenom na prístrojovej doske vozidla tak, aby bol dobre prístupný vodičovi. Teplotu ukazuje dobre čitateľný displej na ovládacom paneli riadiacej jednotky.

 

Prinášame Vám prehľad odporúčaných prepravných teplôt k jednotlivým potravinám a tovarom, ktoré Vám chladiaci systém Frigosoft umožňuje prepravovať.