Home | Kontakt | Mapa stránok | Tlač
Chladiace systémy Frigosoft

Tipy pre najlepšie využívanie chladiaceho systému

 

1. Pred samotným nakladaním vozidla nechajte tovar predchladiť a príslušne k tomu nechajte zachladiť priestor chladiacej komory.

Týmto predídete narušeniu chladiaceho reťazca.

 

2. Pri nakladaní vozidla dbajte na to aby chladený vzduch produkovaný chladiacou jednotkou mohol voľne prúdiť do priestoru chladiacej komory.

Medzi tovarom a strechou chladiacej komory musí byť dodržaná minimálna medzera 30 cm. V žiadnom prípade neblokujte tovarom výduchy chladiacej jednotky ani jej nasávacie otvory.

 

3. Priestor chladiacej komory otvárajte čo najmenej.

Sústavné otváranie chladiacej komory má za následok vnikanie teplého vzduchu spolu s vlhkosťou, ktorá neskôr kondenzuje a spôsobuje pokles chladiaceho výkonu zariadenia.

 

4. Pravidelne vykonávajte kontroly čistenia kondenzátora, ktorý je bežne umiestnený pred chladičom.

Voda „presakujúca" pod vozidlo je v dôsledku normálneho odvádzania kondenzátu odvlhčovacím systémom, obzvlášť pri horúcom a vlhkom počasí.


5. Ak sa Vám zdá, že chladiaci systém nepracuje správne, okamžite ho vypnite a čo najskôr ho nechajte skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku DELPHI-DIAVIA.
V žiadnom prípade sa nepokúšajte o opravu zariadenia samostatne. VŽDY využívajte služby autorizovaných servisných centier DELPHI-DIAVIA nakoľko tieto sú vybavené potrebnými originálnymi náhradnými dielmi, technickými informáciami a príslušným zariadením potrebným na vykonanie odborného zásahu do chladiaceho systému.

 

6. Pre zabezpečenie celého systému, musí byť chladiaci systém v prevádzke minimálne niekoľko minút minimálne raz týždenne (za každého počasia) a musia byť dodržiavané kontrolné a servisné intervaly.

 

7. Chladiaci systém funguje aj ako odvlhčovač. Voda získaná odvlhčovaním má tendenciu mrznúť na povrchu výparníka čím dochádza k znižovaniu chladiaceho výkonu zariadenia.
Aby sa zabezpečila správna funkcia systému musí byť tento ľad pravidelne odstraňovaný. Táto procedúra odmrazovania musí byť vykonaná manuálne na všetkých miestach na ktorých dochádza k nadmernej tvorbe ľadu. Dá sa uskutočniť aj automaticky nastavením príslušných parametrov na radiacom zariadení

 

Transportné chladenie Frigosoft Vám umožňuje široké využitie všetkých svojich vlastností. Vyberte si produkt z rady Frigosoft, ktorý by Vám vyhovoval najviac

 

Všetky zariadenia transportných chladiacich systémov Frigosoft  sú certifikované v rámci Slovenskej Republiky Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií